2021 spalio 25 d., pirmadienis
/
Rašykite mums čia: Email
arba pasveikpats@gmail.com
Facebook
Twitter
rss
http://www.smshostingas.lt/?utm_source=pasveikpats&utm_campaign=300x300&utm_medium=300x300
Runos - pasitikėjimas Gamtos Galia
Runos - pasitikėjimas Gamtos Galia
Mes įpratę dalinti laiką į praeitį-dabartį-ateitį. Tačiau giliausiuose mūsų sąmonės (pasąmonės) lygmenyse tarp jų nėra skirtumo, jie labai suartėja ir net susilieja. Runos yra tas kelias ir tie ženklai, kurie mums padeda skaityti Gamtos Išminties Knygą.
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
VISOS LIGOS. Natūralūs gydymo būdai ČIA...
 

Lurdo paslaptys ir išgijimai(7207)

Nuotrauka
Į Lurdą nusileidome vakarop, panirome į mažame klonyje įsikūrusį miestuką, apsuptą didingų Pirėnų karūnų. Kaipmat užsupo ramybės ir nuolankumo nuotaika.

Pirmiausia aptikome Bernadetos, kuriai 18 kartų apsireiškė Mergelė Marija, statulą. Ji sėdėjo ant suolelio, o už jos bronzinės nugaros, visai panašiai kaip ir visur kitur, netgi Lietuvoje, maklinėjo keletas vyriškių, paslikas gulėjo šuo ir voliojosi alaus skardinės. Tokie vaizdai daugiau nebesikartojo, kai ėjome skaidrios, krištolinės Gave de Pau upės pakrante ir stebėjome išnyrant seseles baltais rūbais. Už tilto jų buvo dar daugiau, tolumoje vėrėsi senosios pilies galingas pilkas mūras, tačiau jam neprilygo Lurdo bazilikos didingumas. Priešais šventovę plytėjo erdvi aikštė su Dievo Motinos statula, kiek toliau stendai su į daugelį pasaulio kalbų išversta „Tėve mūsų“ malda: kataloniečių, bretonų, ukrainiečių – radome daugeliu retų kalbų parašytą maldą, taip pat ir savo gimtąja. Dešinėje dviaukštės bazilikos pusėje būriavosi piligrimai, artėjome prie groto, kuriame rodėsi Dievo Motina, pasakiusi Bernadetai melstis ir atgailauti už nusidėjėlius, o ligoniams suteikusi vilties pagyti, jeigu jie nusiprausią šventame šaltinyje, kurį parodžiusi keturiolikmetei mergaitei.

 

Po uola ėjo piligrimai, lietė rankomis akmenį, priešais sėdintieji meldėsi. Kiek toliau degė įvairiausių dydžių žvakės, kai kurios su vardais ir maldomis, o už žvakių stovų buvo įrengtos maudyklos. Kasmet šį žavų, paslaptingą, 15 tūkstančių gyventojų turintį Prancūzijos miestelį aplanko 5 milijonai piligrimų. Sergančiuosius savanoriai vežioja specialiais mėlynais vežimėliais. Jie įsikuria šalimais esančiuose svečių namuose „Accueil Notre Dame“.

 

Lurde oficialiai užfiksuoti 67 išgijimai, tačiau, anot gidės, kuri kitą dieną vedžiojo mus Bernadetos pėdsakais, išgijimai vyksta kiekvieną dieną, tik juos sunku įrodyti, nes specialiai tam susirinkusi medikų komisija tiria išgijimą apie dešimt metų. Stebuklingi išgijimai aprašomi, pasveikusiųjų nuotraukas ir istorijas galima išvysti šalimais esančiame pastate pavadintame Jono Pauliaus II vardu. Pati gidė pasakojo apie jos ekskursijoje buvusį berniuką, kurį vargino peties skausmai, tačiau po apsilankymo Lurde jis pagijo.

Kai apžiūrėjome auksu tviskančias katedros freskas ir atsigėrėme vandens, balsas per mikrofoną keliomis kalbomis paskelbė, kad 21 valandą prasidės žvakių procesija. Žmonės nešėsi popierinius žibintus su žvakele viduje. Saulė slėpėsi už kalno, gražiai nurausvindama aukštai stūksančią tūkstantmetę pilį, o žmonės rikiavosi abipus Gave upės, ir pamažėl vakaras prisipildė žvakelių šviesos, mėnulio pilnaties ir giesmių.

 

Nakvoti teko „penkių kankorėžių viešbutyje“, kurį žadėjome pasistatyti kur nors arčiau kalnų, bet kadangi buvome pavargusios nuo kuprinių svorio ir nesiryžome klaidžioti tamsoje, pasistatėme palapinę parkelyje, po pušimi. Gal jei geriau būtume susipažinusios su miesteliu, būtume atradusios labiau „civilizuotą“ nakvynės vietą. Miestelyje daugybė viešbučių, yra stovykla jaunimui, kempingų aikštelės.

Ryte nesunku surasti ekskursiją norima kalba. Šalimais veikia informacijos biuras. Galima gauti kiekvienos dienos pamaldų bei ekskursijų dienotvarkę. Atrodo, kad Lurde nenuilstamai vyksta piligriminė veikla, Mišios, maldos, giesmės, savanoriai gidai mina Bernadetos šeimos gyventų vietų slenksčius. Didžiausios iškilmės vyksta vasario 11 dieną, kai minima Lurdo Mergelės šventė. Daugiausia piligrimų apsilanko miestelyje nuo Velykų iki spalio mėnesio.

 

Bernadetos pėdsakais

 

Susitinkame gidę Nualą, atvykusią čia iš Šiaurės Airijos, ir ji pirmiausia mus nusiveda į Bernadetos Subiru muziejų. Mergaitė gimė 1844 metais, dviejų mylinčių tėvų Fransua ir Luizos šeimoje, dalis jos nerūpestingos vaikystės praėjo tėvui priklausančiame malūne. Vėliau tėvai nuskurdo, ir mergaitei bei jos broliukams ir sesutėms teko daug vargti. Jų šeima vienu metu netgi gyveno mažame kambarėlyje buvusiame kalėjime, vadinamame Cashot. Mažoji Bernadeta gana anksti susirgo astma, kuri kankino ją visą likusį neilgą gyvenimą. Galiausiai 1879 metais ji numirė nuo tuberkuliozės.

 

Po apreiškimų ji buvo varginama vietinių ir atvykstančiųjų, kiekvienas norėjo su ja pabendrauti, miesto ponios – nusifotografuoti, o įžūlesni piligrimai netgi atsiplėšti drabužio gabalėlį. Bernadeta tapo vienuole ir išvyko į Neverso vienuolyną, esantį už 700 kilometrų nuo Lurdo, kuriame slaugė sergančiuosius, o trejus paskutinius metus ilsėjosi, nes buvo labai nusilpusi. Mirė 35- erių metų. Palaidota, tačiau po 10 metų – ekshumuota, jos kūnas atrastas visai nepaliestas laiko. 1933 metais buvo kanonizuota. Dabar jos kūnas balzamuotas, ją galima aplankyti Neverse.

 

Apsireiškimai

 

Apsireiškimai prasidėjo 1858 metų vasario 11 dieną, kai keturiolikmetė Bernadeta kartu su sesute Tuaneta ir drauge Žan Abadi ėjo Massabielle olos link rinkti žabų. Šalia Gave upės esančioje oloje su vėjo gūsiu pasirodė švytinti moteris. Bernadeta išsigando, norėjo persižegnoti, tačiau jos ranka sustingo. Vėliau persižegnojo ir pati švytinti moteris ir nieko netarusi pradingo. Grįžusi namo mergaitė pasiėmė šventinto vandens ir antro apsireiškimo metu pašlakstė švytinčią figūrą švęstu vandeniu. Moteris nusišypsojusi vėl pradingo.

Vėlesnių apreiškimų metu (jie vyko iki liepos 16 dienos) Mergelė Marija paprašė Bernadetos apsilankyti grotoje dar penkiolika kartų. Mergaitė prižadėjo čia ateiti, o Marija pasakė, kad Bernadeta būsianti laiminga, tik ne šiame, o kitame gyvenime. Mergaitė tesėjo savo pažadą, nepaisydama tėvų bandymų ją sulaikyti. Vėliau, kai paskui mergaitę ateidavo minia smalsuolių, vietinė policija bandė uždrausti apsilankymus grote.

Vėlesnių apsilankymų metu Mergelė Marija prašė atgailauti už nusidėjėlius ir parodė oloje esantį nedidelį šaltinėlį. Ji liepė mergaitei iš jo atsigerti ir nusiprausti tekančiu vandeniu, kuris pradžioje atrodė drumzlinas, bet vėliau tapo perregimai skaidrus.

Kovo mėnesio apsireiškimo metu mergaitė siunčiama pas vietinį kunigą papasakoti savo istorijos. Ant uolos reikia pastatyti koplyčią ir surengti procesiją. Žinoma, parapijos klebonas Pejremalis ne iš karto patikėjo mergaitės pasakojimu. Švytinti moteris vis dar nepasakė savo vardo.

 

Tuo tarpu grote įvyksta pirmasis išgijimas – Katerina Latapi, moteris iš gretimo Loubajac kaimo, panardina paralyžiaus sutrauktą ranką į grotos šaltinį ir pagyja. Įvyksta pirmasis Lurdo stebuklas.

Nepaisant policijos draudimo ir kai kurių religinių autoritetų protestų, surengiama pirma piligriminė eisena Massabiellės uolos link. Vietos laikraštis „L‘Intérêt Public“ išspausdina straipsnį apie „prietarų kupinus Lurdo apsireiškimus“.

Per Apreiškimo šventę Mergelė Marija pasako savo vardą: Aš esu nekaltas prasidėjimas. Ji kalba vietine Bernadetai suprantama bigurdano tarme. Paskutinių dviejų apsireiškimų metu Mergelė Marija jau nieko nebesako. Bernadeta stebi ją kitame upės krante, nes vietinė valdžia uždaro grotą. Mergaitei ji pasirodo nepaprastai graži, ir vėliau ji dažnai kritikuoja menininkų bandymus ją pavaizduoti. Mergaitė laiko žvakę, prideda ranką prie liepsnos, tačiau žvakė jos visiškai nedegina.

Vėliau Bernadeta apklausiama bažnytinės komisijos, vadovaujamos monsinjoro Lorenso. 1862 metais jis paskelbia pastoracinį laišką, kuriame patvirtina Dievo Motinos apsireiškimus Bernadetai Subiru.

 

Išgijimai

 

Lurdas tampa traukos centru. Pirmiausia grotoje 1864 metais skulptorius Fabiš įtaiso Mergelės Marijos skulptūrą, 1866 metais pastatoma kripta, o 1876-aisiais išauga Nekaltojo Prasidėjimo bazilika. Šiuo metu Apsireiškimo vietos teritorijoje yra 22 maldos ir garbinimo vietos, patalpos, kur gyvena sunkiai sergantys piligrimai, šalia groto įrengtos maudyklos, kuriose galima pasinerti į gydantį vandenį. Lurde darbuojasi daugybė savanorių.

Bažnyčios oficialiai pripažinti 67 stebuklingi išgijimai. Tam tikslui sudaryta medikų komisija pagal tam tikrus kriterijus tiria ligonių staigaus išgijimo atvejus. Lurdo medicinos biuro nuolatinis gydytojas Alesandro de Frančisci pasakoja, kad ligonis prieš atvykdamas į Lurdą turi turėti oficialiai patvirtintą diagnozę, jam turėjo būti taikytas gydymas, numatomas ilgalaikis pasveikimas, tačiau ligonis pasveiksta staiga. Tuomet atliekami įvairūs tyrimai, ligonis stebimas 6–7 metus po išgijimo, norint įsitikinti, ar tai nėra laikinas būklės pagerėjimas. Po to tarptautinė medikų komisija, kurią sudaro virš 20 gydytojų, patvirtina, kad įprasto medicininio paaiškinimo išgijimui nėra. Tuo gydytojų darbas baigiamas, ir išgijusiojo byla perduodama vyskupui. Galutinį sprendimą priima vyskupų komitetas.

 

Anot gydytojo, XIX amžiuje pasitaikydavo išgijimų nuo tuberkuliozės, mūsų amžiuje – nuo vėžio, išsėtinės sklerozės, paralyžiaus, yra regos ir klausos atgavimo atvejų. Vienas „Lurdo žurnalo“ numeris skirtas vien tik išgijimams – nuo pirmojo, kuomet 1858 kovo 1 dieną Katarina Latapi išsigydė paralyžiuotą ranką iki vėlesnio, kai 1987 metais spalio 9 dieną nuo išsėtinės sklerozės pagijo Žanas Pjeras Beli. 55 išgijimai priklauso Prancūzijai. 67 atvejis pripažintas 2005 metais, praėjus daugiau kaip 50 metų nuo to laiko, kai italė Ana Santanielo, sirgusi sunkia širdies liga po patirto ūmaus reumatinio artrito, visiškai pagijo 1952 metais.

Stebuklu patikėti daug lengviau, negu jį įrodyti. Kad ir kaip būtų, Lurdo paslapties įminti nereikia, užtenka tikėjimo. Pasak šventos Bernadetos, šalimais trykštantis šaltinis įgyja galią tik su tikėjimu.

Lurde išties galima pasijusti arčiau dangaus. Tai vilties ir gyvenimo džiaugsmo atgavimo vieta, kuri primena apie didžiausią mūsų turtą – sveikatą.

 

Šaltinis: Nuotraukos: Rūtos Suchodolskytės ir Vilmos Šlimaitės, Bernardinai.lt

 

Nuotrauka
Badauju kartą per savaitę(0)
Kiekviena savaitę badauju po 36 val. Tai duoklė mano organizmui ir prevencija nuo visų ligų. Galiu tvirtinti, kad tai panacėja.Plačiau...
Nuotrauka
Mane išgydė žaliavalgystė(0)
Po metų žaliavalgystės medikai apstulbo pamatę sunkiai sirgusios merginos tyrimų rezultatusPlačiau...
Nuotrauka
Lurdas - stebuklingų išgijimų vieta(1)
Apie apsireiškimus šv. Bernadetai nemažai pasakota, rašyta, rodyta. Šiame straipsnyje paliesime Lurdą kaip garsią stebuklų, stebuklingų išgijimų vietą, į kurią ir šiandien iš pačios Bernadetos rankomis pirmiausia atkasto šaltinio pasisemti vandens, susiviPlačiau...
Nuotrauka
Stebuklingi išgijimai – jokia mistika(0)
Norite tikėkite, norite ne, bet stebuklų šiame pasaulyje būna, jie vyksta. Stebuklingus išgijimus nenoriai, bet kai kuriais atvejais yra priversti pripažinti ir gydytojai. Na, o magijos žinovams tai seniai – jokia mistika.Plačiau...
Nuotrauka
Pasveikti nuo IV stadijos vėžio padėjo dvasios stiprinimas(1)
Žinoma žolininkė Janina Danielienė, pasveikusi nuo IV stadijos žarnyno vėžio, teigia, kad sveikatos pagrindas – dvasios stiprinimas.Plačiau...
Nuotrauka
Skausmingos ligos nukamuotas šiaulietis: nusprendžiau nebevartoti vaistų ir sportuoti(0)
„Kai dėl skausmų nebegalėjau užmigti, teko eiti pas gydytojus. Jų žodžiai buvo paprasti: „Pats nuvažiuosi į ligoninę, ar kviesti greitąją?“ – tokį klausimą dar prieš metus buvo išgirdęs šiaulietis Richardas Šopa, išgarsėjęs socialine akcija „Išgerk pieno,Plačiau...
Nuotrauka
Aš pati įveikiau vėžį(0)
Kai išgirdau, kad ant mano skydliaukės yra piktybinis auglys, galvojau išprotėsiu nuo apėmusios panikos ir beviltiškumo priepuolio, bet tris dienas paverkusi nusprendžiau nepasiduoti.Plačiau...
Nuotrauka
Kaip išsigydė be antibiotikų neišsiverčianti moteris(0)
Reikia pripažinti, kad keičiantis gyvenimo būdui mus vis dažniau puola įvairiausios ligos, kurių simptomai jau iki skausmo pažįstami, tačiau ištrūkti iš šio užburto rato nepavyksta.Plačiau...
Nuotrauka
Paula Kerner: ,,Žibalu išgydžiau per 20 tūkst. ligonių“(0)
Paula Kerner iš Australijos sirgo žarnyno vėžiu, buvo prasidėjusios metastazės. Operacijos metu jai išpjovė 75 cm žarnų. Dar kartą operuoti ligonę buvo per vėlu. Prasidėjo paralyžius. Gydytojai prognozavo, kad jai gyventi liko 2 paros.Plačiau...
 
DIENOS SENTENCIJA
. Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma - neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro.
Kinų išminčiai sako

 

 

Kartodami AFIRMACIJĄ - gydantį teiginį, pašalinsite ligos priežastį ir liga pasitrauks. Net jei netikite energetine žodžio galia, kartokite teiginį daugybę kartų ir pamatysite, kaip viskas ims keistis.

 

ENERGETINĖ ŽODŽIO GALIA – LABAI STIPRI.  

 

LIGA: Depresija.

 

LIGOS PRIEŽASTIS: Dažnas pyktis. Beviltiškumo jausmas.

 

GYDANTIS TEIGINYS: Myliu save. Esu ramus. Pats kuriu savo gyvenimą. Manęs neliečia kitų žmonių trūkumai ir baimės.

Jūsų reklama ČIA