2021 spalio 25 d., pirmadienis
/
Rašykite mums čia: Email
arba pasveikpats@gmail.com
Facebook
Twitter
rss
http://www.smshostingas.lt/?utm_source=pasveikpats&utm_campaign=300x300&utm_medium=300x300
Didelis mėsos kiekis sveikatai kenkia taip pat kaip rūkymas
Didelis mėsos kiekis sveikatai kenkia taip pat kaip rūkymas
Naujas tyrimas atskleidė, kad rūkymas, daug gyvūninės kilmės produktų turinti mityba bei alkoholis yra veiksniai, labiausiai sietini su vėžiu.
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
VISOS LIGOS. Natūralūs gydymo būdai ČIA...
 

VIŠUDHA ČAKRA(7236)

Nuotrauka
Višnumaja kaip elektra. Ji, išdegina jūsų negatyvumą.

Čakra yra gerklės srityje (akytasis nervų rezginys)

Vishuddhi “valyti

 

Liauka: skydliaukė (nuo jos veiklos priklauso medžiagų apykaita, energijos pasiskirstymas, nervų sistema, kalcio kiekis organizme)

 

Spalva: šviesiai mėlyna

 

Dievybė – Sakini Devi. Sada Siva.

Eterio principas (akasa tattwa).

Klausos jutimas.

Burna (veiksmo organas).

 

Bidža mantra – Ham. 16 raidžių (a, aa, e, ee, u, uu, ri, ree, lre, lree, ye, yai, o, ow, am, ah) – 16 lotoso lapelių.

Apskritimas

 

Veikiamos kūno dalys: kaklas, žandikauliai, gerklos, trachėja, stemplė, kvėpavimas, balsas, kaklo slanksteliai, sprandas, pečiai, klausa.

 

Teigiamos savybės: išvystytas gebėjimas bendrauti, harmoningas savęs suvokimas, įvairiapusiai interesai, gebėjimas susikaupti ir mokytis, racionalus mąstymas, kalbos ir balso tvirtumas, muzikalumas, gerai suvokiamas individualumas.

 

Višudhos veiklą harmonizuosite atlikdami RJM V-ojo penkiadienio asanas, dažnaiu žiūrėdami į mėlyną dangų, klausydamiesi jūros ošimo ar vokalinio dainavimo, daugiau dainuodami, lavindami balsą, retorinius gebėjimus, rašydami dienoraštį, dainuodami mantras, vilkėdami mėlynus rūbus, daugiau klausydamiesi pasaulio, kartodami bidža mantrą.

Sanskrito kalboje žodis “višudha“ pažodžiui reiškia “tyrumas“, “švarus“.

 

Penktoji čakra Višudha yra skydliaukės srityje. Ji susijusi su jutiminiais organais ir smegenų žievės zonomis bei su mentaliniu kūnu (manasu ir indrijomis).

 

Ši čakra sublimuoja energiją, gaunamą tada, kai jutiminiai organai susiliečia su juos supančiu pasauliu. Fizinis kūnas turi savo jutiminius organus, tai: akys, ausys, nosis, oda ir liežuvis.  Kai jie susiliečia su objektais: šviesa, spalva, garsu, kvapu ir t.t., šių išorinių objektų energija  paveikia kūno energiją. Būtent ši energija ir kaupiasi Višudhoje. Be šios energijos neįmanomas normalus kūno neuroendokrininės ir informacinės sistemos darbas. Įvairios meno rūšys, pasireiškiančios sociume, turi paskirtį harmonizuoti žmogų per atitinkamus pojūčius. Taigi, žmogaus kūrybiškumo pasireiškimas visose gyvenimo srityse  labai glaudžiai susijęs su šia čakra.

 

Višudha yra valdoma aukštesniųjų mentalinių sferų, kurios pajungia į save išskyrimą ir stebėjimą, ko pasekoje jūs gaunate patį įvairiausią supratimą apie gyvenimą, kurio pagrindu galite suformuluoti asmeninį požiūrį. Eksperimentuodami su įvairiais vaizdiniais jūs pradedate suvokti jų daromą įtaką jūsų egzistavimui. Pavyzdžiui, susipažindami su įvairiomis religijomis ir kultūromis, jūs kūrybiškai įtakojate savo gyvenimą, sąmoningai keisdami ir plėsdami savo įsitikinimų ratą. Tai duoda didžiulį postūmį jūsų unikalios esybės pažinimui ir išreiškimui.

 

Ši čakra yra ne tik mūsų bioenergetinio kūno vienu iš vedančiųjų energetinių centrų, bet ir ypatingas idėjų, minčių ir minčių formų siųstuvas iš žemesniųjų į aukštesniąsias čakras. Tai perduodančioji grandis, be kurios negali dirbti visa mūsų bioenergetinio kūno čakrų sistema.

Višudha yra komunikacijos čakra. Nuo jos priklauso žodinis bendravimas, teisingas garsų tarimas ir sinchronizacija su galvos smegenų žieve, komunikabilumas, ekspresyvumas, kūrybinis potencialas, įkvėpimas. Ši čakra yra atsakinga už garsų ištarimą balsu, todėl atlieka ir kalbos centro vaidmenį, kuris kontroliuoja mūsų bendravimą ir kūrybinį potencialą.

 

Kadangi penktoji čakra yra gerklės srityje, jūs turite išmokti išsakyti garsiai savo asmeninę tiesą lygiai taip pat, kaip ją ir suvokiate. Tam, kad išsakytumėte nepopuliarią idėją, reikalinga tam tikra drąsa – o tai rodo penktos čakros sužadinimą.

 

Emociniame lygmenyje Višudha atsakinga už naujų idėjų atsiradimą mūsų sąmonėje ir už draugiškų santykių bei kontaktų užmezgimą tarp žmonių. Ši čakra yra aktyvuojama, kai bendraujate su draugais, kai jums ateina į galvą kokia nors mintis ir tenka spręsti, ar verta ją išsakyti garsiai. Kai čakra integruota į jūsų gyvenimą, jūs nesusimąstote apie asmeninės nuomonės reikšmingumą, o paprasčiausiai išsakote idėjas, kurios ateina jums į galvą.

 

 HARMONINGA VIŠUDHA

 

Jei Višudha čakra dirba harmoningai, tai žmogus bus ramus, pasitikintis, tikintis gėrio ir teisingumo idealais. Kai ši čakra atsiveria, žmogus išmoksta teisingai suvokti ir priimti savo originalumą ir unikalumą – kokia forma jis bepasireikštų. Jis sugeba atverti ir atskirti savąjį „aš“ nuo jį supančių žmonių nuomonės.

 

Ši čakra skatina jus išreikšti save kūrybiškai. Ir šis kūrybiškumas yra aukščiausiame proto (rus. разум) lygyje. Kai tam tikros asmeninės savybės, asmeninis protas susiduria ir sąveikauja su kolektyviniu protu, gimsta kūryba. Nesuskaičiuojamos kūrybinės saviraiškos formos: rašymas, piešimas, šokis, muzika, mąstymas ir kt. pasiekiamos penktosios čakros dėka. Susilieję su kolektyviniu protu jūs pradedate suprasti tokius dalykus, kurie prieš tai jums buvo visiškai nepasiekiami. Tokiais momentais jūs gebate kalbėtis su mūzomis ir jausti jų Dieviškąjį kvėpavimą.

 

Atvėrę penktąją čakrą mes galingai pagreitiname mūsų vidinę energiją, kurią turime išmokti kontroliuoti.

 

Kai penktoji čakra pusiausvyroje, jūs įgyjate naujų žinių, nes pradedate į gyvenimą žiūrėti nauju žvilgsniu. Bet kurioje gyvenimo srityje ar veikloje naujas žvilgsnis ir realybės jausmas padės jums išgauti maksimalios naudos. Toks jausmas atsiras tik tada, kai jūs atstatysite savo kūrybinės asmenybės pusiausvyrą, t.y. įgysite gebėjimą naudoti ją pagal asmeninį poreikį, gebėjimą pasipriešinti visuomenėje priimtam požiūriui.

Jūs turite atsitraukti nuo loginio gyvenimo aspekto ir leisti sau pamatyti abstrakčius ryšius tarp visiškai iš pirmo žvilgsnio nesusijusių įvykių. Jūs ramiai aptariate savo idėjas su aplinkiniais, netgi jeigu jie nesutinka su jūsų požiūriu. Bet tuo pačiu jūs nesijausite visažiniu, kuriam neįdomi kitų nuomonė ir kuriam nėra ko pasimokyti iš aplinkinių. Jūs išmokstate gyventi kūrybišką gyvenimą ir išlikti pusiausvyroje visose gyvenimo srityse.

 

Pagrindinė čakros  savybė yra jūsų vidinio balso, slypinčio jūsų viduje ir sugebančio pasakyti tiesą, pažadinimas. Vidinis balsas suteikia galimybę matyti, girdėti ir jausti nežemišką garsų, spalvų ir formų harmoniją.

 

NEHARMONINGA VIŠUDHA

Čakros problemos:

·         Kairėje pusėje: kaltės jausmas, amoralus elgesys, keiksnojimas, sarkazmas.

·         Dešinėje pusėje: pasipūtimas, rūkymas, grubi kalba.

·         Centrinėje dalyje: kolektyviškumo stoka, nepagarba sau, prieraišumas.

 Nusilpusią Višudhą pažinsime iš anginos, slogos arba jei žmogui nuolat šalta. Bet kokie nusiskundimai dantimis ir ausimis taip pat bylos apie silpną čakrą.

 

Jei ši čakra bus per daug stimuliuojama, jos hiperaktyvumas padarys žmogų labai valdingą ir despotišką, visiškai nesiskaitantį su kitų žmonių nuomone.

 

Tačiau iš kitos pusės, energetinis disbalansas šios čakros zonoje priverčia žmogų lengvai pasiduoti sutikus pirmąją kliūtį.

 

Žmogus, kurio Višudha neharmoninga, jau suvokė savo teisę į nepriklausomą mąstymą, tačiau negali disciplinuoti jo pasireiškimo. Jis nuolat stengiasi prieštarauti kitų nuomonei vien tam, kad „turi į tai teisę“. Toks žmogus būna nuolatinėje kovoje už savo teisę būti laisvu ir praleidžia daugybę naujų galimybių atvirai save išreikšti. Gali atsirasti fanatizmas.

 

Kitas pusiausvyros sutrikimas pasireiškia suvokimo neatitikimu, t.y. apgaule. Tiesos nuslėpimas – vienas iš kūrybinės saviraiškos kelių. Bet iš tokios saviraiškos nieko gero neišeina. Ketinimas, slypintis už šios apgaulės, gali būti pozityvus arba negatyvus. Pavyzdžiui, rašytojas gali nuslėpti tiesą tam, kad perteiktų savo požiūrį, o apgavikas nuslepia tiesą siekdamas asmeninės naudos.

 

Pusiausvyros nebuvimą rodo ir nesugebėjimas išreikšti save.

Neadekvatumo jausmas gali užgniaužti jūsų galimybę dalintis su kitais savo mintimis ir jausmais. Jūs jaučiate, kad jūsų idėjos neįdomios ir nevertingos, todėl laikote liežuvį už dantų vietoj to, kad dalyvautumėte aptarime ir diskusijoje. Šiuo atveju jūs nesate mandagus klausytojas, o paprasčiausiai nemokate išreikšti savo idėjų. Jūs bijote reakcijos, kurią aplinkiniams gali iššaukti jūsų mintys. Jūs jaučiatės atstumtuoju, autsaideriu. Jūs įgijote nepriklausomo mąstymo galimybę, bet neprisiėmėte atsakomybės dalintis mintimis su kolektyviniu protu.  Kai išmoksite išsakyti savo idėjas, pajausite tikrą palengvėjimą.

 

Dar vienas pusiausvyros pažeidimas pasireiškia per nesugebėjimą pasinaudoti energija. Tipinis pavyzdys – scenos baimė.

Šioje situacijoje jūsų protas sąveikauja su kolektyviniu publikos protu ir yra jo slopinamas. Publika turi labai realią, veiksmingą energiją, kuri yra sukoncentruota į jus.

Pusiausvyros pažeidimas atsiranda tada, kai jūs pajuntate publikos energiją savo viduje ir bandote ją užvaldyti. Bet to padaryti jūs negalite, kadangi ši energija yra reali.

Kai ši čakra yra pusiausvyroje, jūs jaučiate tą pačią energiją, tačiau vietoj to, kad jausti ją viduje, jūs įkvepiate energijos aromatą, pajaučiate save ant šios galingos bangos keteros ir siunčiate šią energiją atgal į publiką. Jūs turite „pabalnoti“ bangą.

Žmogumi, kurio Višudha dirba nepakankamai, negalima pasitikėti netgi smulkiose ir nereikšmingose užduotyse.

 

DOMINUOJANTI ČAKRA

Ši čakra provokuoja pasąmoninį vidinės ramybės ir taikingumo troškimą.

Žmonės, kurių Višudhos čakra dominuoja, išsiskiria savo dideliais kūrybiniais sugebėjimais. Tai meno žmonės – muzikantai, dailininkai, skulptoriai, poetai, aktoriai. Jie puikiai valdo savo balsą ir sugeba perduoti bet kokią informaciją, pateikdami ją atitinkama forma. Šie žmonės gali užsiimti ir įvairiais amatais, kurie reikalauja kūrybinio ir neįprasto priėjimo. Jie nemėgsta standartinės ir monotoniškos veiklos. Jie dažniausiai būna eruditai ir labai bendraujantys. Jų nedomina buitis ir finansiniai santykiai. Jie mėgsta „skraidyti padebesiais“ ir dažniausiai prastai adaptuojasi socialinėse sąlygose.

 

Savęs pažinimas per penktąją čakrą– tai savo vystymosi tendencijų atvėrimas.

 

Jūs įgyjate vidinę laisvę ir leidžiate tyram, išlaisvintam protui sušvytėti pilna jėga. Jūs turite suvokti, kad jums reikia įsiklausyti į savo vidinį balsą ir juo pasitikėti. Žmogus, kurio penktoji  čakra integruota, tampa savotišku „žadintuvu“. Jis padeda kitiems žmonėms pažadinti jų snaudžiantį mąstymą. Jūsų praregėjimas žadina žmones, skatina juos pradėti analizuoti asmeninį gyvenimą. Jūs tampate savo kartos evoliucijos žyniu kitų žmonių gyvenime. Jūs savo gyvenimo būdu metate džiaugsmingą iššūkį kitiems. Jūs tampate idėjos žmogumi, visada pasiryžusiu pasiūlyti alternatyvų kelią kokioje situacijoje beatsirastumėte.

 

Priemonės, kurios gali padėti suaktyvinti penktąją čakrą:

 

Jeigu jūs jaučiate scenos baimę, pirmiausia turite pripažinti, kad scenos baimė ir džiaugsmas – tai ta pati energija. Skirtumas yra tik tas, kaip jūs į ją reaguojate. Kadangi tai situacijos energija – nereikia stengtis jai priešintis. Vietoj to atsisakykite išskirtinio „aš“ ir leiskite energijai cirkuliuoti jūsų viduje.

 

Jeigu jums yra sunku išsakyti savo nuomonę, pasinaudokite „kalbančios lazdelės“ praktika. Mintyse įsivaizduokite „kalbančią lazdelę“, perduodamą iš rankų į rankas diskusijos metu. Kai ši lazdelė atsiras jūsų rankose, jūs pajusite, kad privalote pasidalinti savo nuomone. Suspauskite rankose šią nematomą lazdelę ir išsakykite savo požiūrį.

 

ČAKROS DIEVYBĖS

 

Višudha čakros dievybė yra Krišna. Jis vaizduoja Dievą kaip liudininką. Be jokio prisirišimo Jis stebi visatos spektaklį (Lila). Jo inkarnacija išreiškė aukščiausią žmogiškumą, kokio mes turėtume siekti. Jis buvo nepakartojamas diplomatas ir toks kuklus, kad valdydamas kario Ardžūnos vežimą jis nesijautė lyg darytų kažką blogo. Jis taip pat ir Jogos meistras, gebantis būti jungtyje su viską persmelkiančia Dvasios energija, ir būtent Jis parodo mums kelią į teisingą metodiką ir tikslą.

Višudhoje būna ir Virata – aukščiausios formos dievybė visoje Visatoje. Taip rašoma antrojoje “Bhagavad Ghitos” dalyje: “Ir Ardžūna tame švytėjime išvydo Visatą visoje jos įvairovėje”.

 

Višnumaja – tai sesers jėga šeimoje. Trys jėgų rūšys – sesers, žmonos ir motinos – nuolat žaidžia mūsų čakrose. Vyras gina šias tris jį supančias jėgas. Skaistybė – tai Višnumajos Jėga, kurią mes turime savyje, tai Gauri jėga – švari, niekuo nesutepta nekaltybė.

 

Pirmiausia reikalinga moralinė nekaltybė. Ji labai svarbi, nes ji įgimta. Jei jūsų moralinė skaistybė nuolat maitinama, tai iš karto atsiranda ir materialinė skaistybė.

Višnumajos jėga – tai didžiausia jėga, kurią gali turėti žmogus, tai pats vertingiausias dalykas, nes jis daro mus šventais.

 

 

 

http://gyvenimo.lt/visudha-cakra/#sthash.Cxyw1fEf.dpuf

Nuotrauka
Pėdų meditacija gydo ir nuramina(0)
Indijoje sakoma: kai į rankas paimi žmogaus pėdas, apglėbi ir jo sielą. Pamėginkite atlikti pėdų meditaciją - sveikite ir susigrąžinkite vidinę harmoniją.Plačiau...
Nuotrauka
Kaip gydo BADHAKONASANA - drugelio asana(0)
Ši asana labai gerai išmankština čiurnos, kelio ir klubo sąnarius, pratempia kojų sausgysles, tonizuoja kojų raumenis, ypač didžiuosius sėdmenų raumenis.Plačiau...
Nuotrauka
Mantros padeda nepriklausomai nuo religijos(7139)
Mantros turi galingą jėgą, net jei jas kartojantis žmogus ir nežino prasmės. Bet žinantis prasmę padidina mantros galią daugybę kartų.Plačiau...
Nuotrauka
10 patarimų, kaip pradėti medituoti(0)
,,Meditacija yra švelnus menas nieko nedaryti,” sako Šri Šri Ravi Šankaras. Kai praktikuosi reguliariai, tu tikrai nersi gylyn ir gylyn. Taigi pradėkime šiais 10 patarimų meditacijai.Plačiau...
Nuotrauka
JOGA. Kaip gydo URDHVA MUKHA ŠVANASANOS asana (poza)(39)
URDHVA MUKHA ŠVANASANA šalina daugelį stuburo defektų, ypač kai slanksteliai pasislenka iš savo vietos; stiprina nugaros raumenis, didina jos lankstumą, gydo nugaros bei juosmens skausmus; stiprina krūtinės ląstą.Plačiau...
Nuotrauka
MANDALA meditacija(0)
Šios meditacijos tikslas – sukaupti energiją ir nukreipti ją į aukščiausius psichikos centrus bei ugdyti ekstrasensorinius gebėjimus (juos turi visi, tik ne visi jais geba naudotis).Plačiau...
Nuotrauka
Praktikuokime meditacija(0)
Pastaruoju metu mokslininkai vis dažniau prabyla apie tai, kad žmogaus viduje veikia tam tikras mechanizmas, kuris padeda atsispirti ligoms ir netgi pristabdyti senėjimo procesus. Šį mechanizmą galima atrasti pasitelkus į pagalbą meditaciją.Plačiau...
Nuotrauka
MANIPURA ČAKRA(0)
Čakra yra bambos srityje (saulės rezginys. Manipura “spindintis brangakmenis”. Veikiami organai: kasa, skrandis, tulžies pūslė, kepenys, blužnis, plonoji žarna, pilvo ertmė, vegetatyvinė nervų sistema.Plačiau...
Nuotrauka
Jogos pratimai stiprina kaulus(0)
Kaip sustiprinti kaulus nevartojant kalcio papildų ir nenaudojant pieno produktų? Vienas iš būdų tai padaryti yra jogos pratimai.Plačiau...
Nuotrauka
Kad akys būtų sveikos(0)
Hatha joga teigia, jog akys gali blogai matyti dėl trijų priežasčių: 1) Kai jos naudojamos netinkamai. 2) Kai jos naudojamos apskritai. 3) Kai jos naudojamos per daug.Plačiau...
Nuotrauka
SVADHISTHANA ČAKRA(0)
Čakra yra lytinių organų srityje (prostatos nervų rezginys). Svadhisthana “saldumas” Susilpnėjusią Svadhisthaną gali rodyti tokie simptomai: diabetas, širdies ligos, sunkumai medituojant, irzlumas. Тaip pat šiam centrui kenkia domėjimasis spiritizmu beiPlačiau...
Nuotrauka
PAPRASTAS MEDITACIJOS PRATIMAS pradedantiesiems(0)
Meditacija yra jogos elementas, dažnai žiniasklaidos apibūdinamas kaip sėdėjimas tyloje klausantis savo vidinio balso ir suderinant fizinį bei materialųjį pasaulį. Iš tikrųjų tai yra apmastymų ir apsvarstymų metas, tačiau meditacija turi daugybę būdų bei Plačiau...
Nuotrauka
MULADHARA ČAKRA(4172)
Čakra yra stuburo kanalo žemutiniame gale (kryžkaulinis nervų rezginys). Mula “šaknis” + adhara “atrama"Plačiau...
Nuotrauka
TRUMPAS 7 pagrindinių ČAKRŲ APIBŪDINIMAS(5)
Čakras turi visi ir visos jos funkcionuoja. Čakrų veikimo efektyvumas pas skirtingus žmones skiriasi, be to jų veikla priklauso nuo dabartinio gyvenimo etapo, kuriame žmogus yra. Čakrų yra 88000. Pagrindinėmis laikomos 7 didžiausios.Plačiau...
Nuotrauka
APIE ČAKRAS(8)
Visos čakros yra sąmonės centrai, kurie fiziniame lygmenyje sujungti su nervų rezginiais. Čakros išsidėsčiusios sušumna nadi kanalo srityje (pagrindiniame astraliniame nervų kanale). Čakros bei sušumna kanalas gali būti matomi tik vidiniu regėjimu, bet nePlačiau...
JOGA. Kaip gydo ŠALABHASANNOS asana (poza)(0)
OM: kas tai ir kodėl šis garsas naudojamas jogoje?(2)
Mistiška Merkaba meditacija(0)
10 priežasčių, dėl kurių verta kiekvieną dieną stovėti ant pečių(0)
 
DIENOS SENTENCIJA
. Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma - neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro.
Kinų išminčiai sako

 

 

Kartodami AFIRMACIJĄ - gydantį teiginį, pašalinsite ligos priežastį ir liga pasitrauks. Net jei netikite energetine žodžio galia, kartokite teiginį daugybę kartų ir pamatysite, kaip viskas ims keistis.

 

ENERGETINĖ ŽODŽIO GALIA – LABAI STIPRI.  

 

LIGA: Depresija.

 

LIGOS PRIEŽASTIS: Dažnas pyktis. Beviltiškumo jausmas.

 

GYDANTIS TEIGINYS: Myliu save. Esu ramus. Pats kuriu savo gyvenimą. Manęs neliečia kitų žmonių trūkumai ir baimės.

Jūsų reklama ČIA