2021 balandžio 15 d., ketvirtadienis
/
Rašykite mums čia: Email
arba pasveikpats@gmail.com
Facebook
Twitter
rss
http://www.smshostingas.lt/?utm_source=pasveikpats&utm_campaign=300x300&utm_medium=300x300
9 BADAVIMO TAISYKLĖS
9 BADAVIMO TAISYKLĖS
Badavimas tarsi panacėja nuo visų ligų, tačiau badauti reikia mokėti, kitaip nauda virs nepakeliama kančiąa ar net pridarys daugiau žalos.
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
VISOS LIGOS. Natūralūs gydymo būdai ČIA...
 

Žinias užkalbėtojai perduodavo tik prieš savo mirtį(0)

Nuotrauka
Lietuvos liaudies kultūros centro specialistė, etnologė Rita Balkutė domėjosi senąja liaudies medicina Palangos bei Šventosios apylinkėse: ji rinko pasakojimus apie užkalbėjimus, magiją, gydymą gyvūnais bei žmones, įvaldžiusius šiuos gebėjimus.

Pagarba jūrai ir vėjui

 

R. Balkutės žodžiais, palangiškiai dar prieš šimtmetį jautė ypatingą pagarbą gamtos stichijai, ypač jūrai. „Vienos palangiškės senelis be reikalo net kojos nekeldavo į kopas. Jūra seniesiems gyventojams - tai ne vien vanduo. Ji turėjo magišką galią. Tikėta, kad bet kuris šaltinis, tekantis iš vakarų į rytus, nuplauna ligas. O jūra irgi plauna vandenį į rytus. Dėl šios mistinės, gal netgi neįsisąmonintos, o veikiau tradicija tapusios pagarbos prie jūros žmonės ateidavo Velykų rytą. Tolumoje plaukiojančios miglos – tai tarsi nutolusios žmonių ligos“, - kalbėjo etnologė.

Šiaurės rytų Lietuvoje išlikę pasakojimų, kad prie karstinių įdubų vaikščiodavusios juodos moterys–miglos, kurios reikšdavo aplink slankiojančias ligas.

 

Šventojoje vienintelis aptiktas Meilės šaltinis teka į Šventosios upę, o ši plukdo savo vandenis į rytus, kol įteka į jūrą. Nusiprausti ligas prie šio šaltinio žmonės ateidavo per Sekmines.

Žvejai turėjo gebėjimų stebėti vėjo kryptis ir jomis gydyti ligas. Tarkim, atsistoję į šiaurės pusę, jie gydydavo sąnarių ligas: paėmę kirvį, užsimodavo pentimi ir neva nukirsdavo pačią ligą.

Į nužiūrėjimus buvo kreiptas didelis dėmesys. Buvo manyta, jog nužiūrėti gali bet kokio amžiaus žmogus, netgi kūdikis. Jeigu motina išvykdavo ir palikdavo kūdikį vieną, jis galėdavo nužiūrėti. Jeigu vaikas nemato motinos, jo akys būdavo blogos.

 

Užkalbėtojai ir gyvatės

 

R. Balkutės įsitikinimu, pajūrio žmogaus ir gyvūno santykis buvo pagarbus, tačiau žmogus visuomet viršesnis už gyvūną.

Jeigu apeigoms reikėdavo nukirsdinti gyvatę, užkalbėtoja miške padengdavo baltą drobulę ir šaukdavo gyvates. Jos šliauždavo viena po kitos – blizgančios ir žavios. Jeigu kuri šliauždavo pasislėpusi už kitos, reiškia, kad toji – kertanti. Užkalbėtoja paimdavo žilvičio šakelę ir išplakdavo kertančią gyvatę, kad ši pasiimtų savo nuodus iš uodegos. Buvo manoma, kad gyvatė susiriesdama pasiima savo nuodus.

 

„Žaltys pajūry buvęs žmogaus draugas. Išliko pasakojimų, kad Želvio miške, prie Šventosios, apsigyvenęs ilgaamžis žaltys, kuris vis atšliauždavęs į sodybą atsigerti šulinio vandens“, - kone liaudies pasakos apie Eglę ir žaltį motyvams prilygstantį atvejį nusakė R.Balkutė.

Šventosios prieigose, pelkėtose vietose, veisėsi rupūžynai. Gydymui tikdavo ne bet kokia rupūžė, o ta, kuri pati iš pelkės atšokuodavo pas liaudies gydytoją. Šis įdėdavo rupūžę į kibirą ir laikydavo tris dienas, kol ši visiškai išsituštindavo. Tuomet ją užpildavo namine degtine.

Sliekais žiniuoniai gydė epilepsiją, dėlėmis – dantų skausmą, kraujo spaudimą. Jeigu žmogui negalėdavo nustatyti ligos, manydavo jį esant apsėstą ir jį siųsdavo pas užkalbėtoją išvaryti velnią.

Buvo net penkios Verkienės

 

Viena ryškiausių pajūrio krašto užkalbėtojų, gydžiusių sielos ligas, - Šventojoje gyvenusi Verkienė. „Buvus tokią Verkienę žinojo žmonės, aplinkui gyvenantys 150 km spinduliu. Kai aš ieškojau Verkienės, jų šiame krašte sužinojau buvus net penkias. Mane siuntinėjo po skirtingus namus ir pagalvojau: gal tai - net ne reali, o mistinė asmenybė. Kai nusiplūkusi sustojau, nebežinodama, kur pasukti, tolumoj pamačiau namelį. Galvoju: eisiu ten paklausti. Pasirodė, kad sutikau užkalbėtojos Verkienės anūkę. Įsikalbėjus išaiškėjo, kad Verkienė buvo visai ne Verkienė, o Katryna Freiman. Ji apsigyveno Verkio name, todėl žmonės ilgainiui ją ir praminė Verkiene“, - ekspedicijos įspūdžius papasakojo R.Balkutė.

 

R.Balkutė pastebėjo mistinį reiškinių sutapimą: kai tik ji susiruošdavo rašyti apie užkalbėtojus ir tyrinėti jų veiklą, tie žmonės būdavo mirę prieš pusmetį.

 

Žiniuoniai savo patirtį perduodavo tik prieš pat mirtį, kurią jausdavo artėjant. R.Balkutė sužinojo, kad Verkienės nenorėjo suprasti net artimieji. Dukterys ją puolė ir nė viena jų nenorėjo perimti žinių. Tuomet senolė prieš mirtį surašė apie savo gebėjimus į penkis sąsiuvinius. Kitądien, kai palaidojo senolę, dukterys tuos sąsiuvinius sudegino.

 

Paskutiniais gyvenimo metais senutė negalėdavo užkalbėti žmonių namie: ji išeidavo į sodą. „Ji prašydavo anūkės pasitikti žmones ir atvesti pas ją. Senolė sakydavo: pas mane atvažiuos tas ir tas iš ten ir ten. O ji juk gyveno atokiai nuo pasaulio, neturėjo nei televizoriaus, nei telefono. Ir iš anksto jai pranešti tikrai niekas negalėjo. Ji tiesiog nujausdavo, kam reikalinga jos pagalba“, - R.Balkutė persakė Verkienės anūkės pasakojimą.

 

Labai įspūdingas atvejis, kai Verkienė pagelbėjo vienai apsėstai mergaitei iš Šateikių. Artimieji net penkis kartus vežė jai šventintą vandenį. Tačiau – vėlgi mistiniai sutapimai - niekaip negalėjo nuvežti, nes indas su vandeniu vis suduždavo. Tuomet Verkienė pasisiūlė, kad pas mergaitę nuvežtų ją. Moteris šlakstė apsėstąją šventu vandeniu, kalbėjo maldas, kol ši išvėmė vabalo pavidalu savo apsėdimą.

 

Žiniuoniams pinigai nerūpėjo

 

„Tik Žemaitijoje aptikau atvejus, kai karpas užkalbėtojai gydė katės išmatomis. Plaučių uždegimą gydė šlapimu. Jeigu užtrūkdavo karvė, ant marlės dėdavo dagį ir perkošdavo pieną, - pasakojo etnologė. - Užkalbėtoja Skūdikienė iš savo protėvių perėmė mokymą, kaip gydyti rožę. Savitai ji ir nustatydavo, kokia liga serga žmogus: ant skaudamos vietos dėdavo gabalą duonos, ant jos - du degtukus ir užvoždavo stikline. Po kiek laiko stiklinę patraukdavo: jeigu ši pasislenka per du pirštus, reiškia, liga – toje vietoje. Jeigu stiklinė nukrinta – ligos ten nėra“.

 

Pasak R. Balkutės, užkalbėtojai ir žiniuoniai buvo labai stiprios asmenybės: jie gerai išmanė botaniką, suvokė gamtos ir žmogaus pasaulio dermę, nebuvo šykštūs. Pinigai nebuvo jų veiklos tikslas.

 

Pajūry vyravo labai pagarbūs santykiai tarp tautų ir etnografinių rajonų gyventojų – kuršių, latvių ir žemaičių. Gyvenantys prie ribos apie užkalbėtojus atsiliepdavo labai pagarbiai. Tik nutolusieji nuo ribos juos vadindavo „čerauninkais“.

 

Kuršininkai – palangiškiai bei šventojiškiai – nuo kitų regionų žiniuonių skyrėsi tuo, kad jų veikloje buvo juntama protestantizmo įtaka: jie nenaudodavo švęstų daiktų ir nesimelsdavo savo žodžiais, bet skaitydavo maldas iš Biblijos. 

Nuotrauka
Kaip gydyti žvakės liepsna(0)
Ugnis – vienintelė Žemėje, pykčio nepaveikta gamtos stichija. Ugnis ne tik pati apsivalo,apvalo kitus, bet taip pat ir gydo.Plačiau...
Nuotrauka
Garsiausioji Rusijos ekstrasensė Džuna(3)
Džuna Davitašvili gydė visus, bet sūnaus ir savęs išgydyti nepajėgė ir nenorėjo...Plačiau...
Nuotrauka
Fengšui ir sveikata(0)
Fengšui siejamas su nematomomis Visatos jėgomis, kurios daro įtaką žmogaus gyvenimui: sėkmei, meilei ir, žinoma, sveikatai.Plačiau...
Nuotrauka
Kaip gydo žvakės liepsna(0)
Ugnis – vienintelė Žemėje, pykčio nepaveikta gamtos stichija. Ji ne tik pati apsivalo, bet ir išvalo visus sutvėrimus, o taip pat ir žmogų. Todėl visose šventose vietose dega ugnis, bažnyčioje gi žavkes keičia imitacija – deganti lempa ,,ugnis“.Plačiau...
Nuotrauka
Runos - pasitikėjimas Gamtos Galia(4280)
Mes įpratę dalinti laiką į praeitį-dabartį-ateitį. Tačiau giliausiuose mūsų sąmonės (pasąmonės) lygmenyse tarp jų nėra skirtumo, jie labai suartėja ir net susilieja. Runos yra tas kelias ir tie ženklai, kurie mums padeda skaityti Gamtos Išminties Knygą.Plačiau...
Nuotrauka
Ragana – apšmeižta deivė(0)
Raganė – RA (saulė), saulės energija, GANĖ, kitaip valdė.Plačiau...
Nuotrauka
Dovanotas užkalbėjimų paslaptis laiko po devyniais užraktais(0)
65 metų panevėžietė Valė Taurinienė kratosi užkalbėtojos vardo, tačiau žino senuosius žodžius ir maldas, kuriuos šnabždant būdavo bandoma išgydyti rožę ir kitas ligas.Plačiau...
Nuotrauka
Dovanotas užkalbėjimų paslaptis laiko po devyniais užraktais(0)
65 metų panevėžietė Valė Taurinienė kratosi užkalbėtojos vardo, tačiau žino senuosius žodžius ir maldas, kuriuos šnabždant būdavo bandoma išgydyti rožę ir kitas ligas.Plačiau...
Nuotrauka
Molėtų žiniuonis - ponas Bitneris(1)
Pažįstama vilnietė pasakojo, kaip Bitneris išgydė jos skaudančias kojas kaulažolėmis. Ir visais kitais atvejais kreipiasi į jį lyg greitąją pagalbą.Plačiau...
Nuotrauka
Etnografė D.Vaitkevičienė: „Gydomieji užkalbėjimai ir magija - neatskiriama mūsų protėvių gyvenimo dalis“(0)
Besileidžiant saulei senyva moteris devyniskart šnabžda: „Ėjo Jėzus Kristus, nešėsi tris rožes, vienai sudegti, vienai nukristi, trečiai sudžiūti“. Ji nekvėpuoja – taip stiprina dvasią savo burnoje, kad išgydytų odos ligą – rožę. Užkalbėjimo formulę kadaiPlačiau...
Nuotrauka
Užkalbėjimai ir žodžių poveikis(107)
Užkalbėjimai - tai viena seniausių magijos priemonių, kurios tikslas žodžiais ( kurie dažniausiai lydimi tam tikro veiksmo) paveikti aplinką, išgydyti ligas, išvengti nelaimių ir panašiai...Plačiau...
Nuotrauka
Ligų nustatymas su švytuokle(0)
Švytuoklė atsako į visus klausimus, kokius jai užduodate. Tereikia būti susikaupusiam ir tikėti ritualo prasmingumu. Švytuoklės atsakymai ne kas kitą, o energetiniai srautai išreikšti judesiu.Plačiau...
Nuotrauka
Feng shui ir sveikata(4)
Feng shui – labai senas kinų gyvenimo menas, siejamas su nematomomis visatos jėgomis, aiškinamas geros ir blogos energijos pokyčiais ir jos įtaka žmogui, jo materialinei sėkmei, meilei ir, žinoma, sveikatai.Plačiau...
Nuotrauka
Sveikatos horoskopas 2014 metams(3)
2014 metų kovo 21 dieną Mėnulis perduos valdžią Saturnui. Ši planeta gerai žinoma dėl itin sudėtingo ir kieto charakterio – tai reiškia, jog tiems, kurie Arklio metais pro pirštus žiūrės į savo sveikatą ir neskirs jai pakankamai dėmesio, gali tekti aiškinPlačiau...
Nuotrauka
Garsios žolininkės rekomendacija - ką kasdien įsidėti į lėkštę(0)
Žmogui geriausiai tinka gyventi ir maitintis kaip žvirbliui – 3 kilometrų spinduliu aplink savo gimtąją vietą, tvirtina žolininkė, medicinos žinovė Adelė Karaliūnaitė. Ji rekomendavo valgyti raugintus kopūstus bei pateikė patarimų, kaip saugotis nuo viruPlačiau...
Burtai, padėsiantys įveikti ligą(0)
Nostradamo ilgaamžiškumo receptai(0)
 
DIENOS SENTENCIJA
. Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma - neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro.
Kinų išminčiai sako

 

 

Kartodami AFIRMACIJĄ - gydantį teiginį, pašalinsite ligos priežastį ir liga pasitrauks. Net jei netikite energetine žodžio galia, kartokite teiginį daugybę kartų ir pamatysite, kaip viskas ims keistis.

 

ENERGETINĖ ŽODŽIO GALIA – LABAI STIPRI.  

 

LIGA: Depresija.

 

LIGOS PRIEŽASTIS: Dažnas pyktis. Beviltiškumo jausmas.

 

GYDANTIS TEIGINYS: Myliu save. Esu ramus. Pats kuriu savo gyvenimą. Manęs neliečia kitų žmonių trūkumai ir baimės.

Jūsų reklama ČIA